Do jakiej wysokości można ściąć drzewo bez pozwolenia?

Do jakiej wysokości można ściąć drzewo bez pozwolenia?

Wycinka drzew to działanie, które może mieć istotny wpływ na nasze otoczenie, zarówno w kontekście estetyki, jak i ochrony środowiska. Dlatego wiele jurysdykcji wprowadza przepisy regulujące, do jakiej wysokości można ściąć drzewo bez konieczności uzyskania pozwolenia. W Polsce również istnieją przepisy w tej sprawie, które określają, jakie drzewa można ścinać bez formalnych zezwoleń.

Według polskiego prawa, wysokość, do której można ściąć drzewo bez pozwolenia, zależy od gatunku drzewa. Oto główne wytyczne:

 1. Drzewa o wysokości do 80 cm:
  • Topola,
  • Wierzba,
  • Klon jesionolistny,
  • Klon srebrzysty.
 2. Drzewa o wysokości do 65 cm:
  • Kasztanowiec zwyczajny,
  • Robinia akacjowa,
  • Platan klonolistny.
 3. Pozostałe gatunki drzew o wysokości do 50 cm.

Warto jednak pamiętać, że te wytyczne dotyczą drzew, które nie są objęte ochroną gatunkową lub nie rosną na obszarach chronionych. Drzewa rosnące na terenach objętych ochroną, takich jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody, mogą podlegać znacznie bardziej rygorystycznym przepisom. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednim organem administracji lub ekspertem, aby upewnić się, że planowana wycinka nie narusza przepisów.

Ponadto, warto pamiętać, że procedury związane z wycinką drzew różnią się w zależności od regionu, dlatego zawsze należy sprawdzić lokalne przepisy i skonsultować się z miejscowymi organami, aby upewnić się, że działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wątpliwości lub konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa, warto zwrócić się do odpowiednich władz lub instytucji, które udzielą niezbędnych informacji i wytycznych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących wycinki drzew, grożą kary finansowe, dlatego zawsze lepiej być pewnym, że działamy zgodnie z prawem. Warto także pamiętać o znaczeniu drzew dla ekosystemu i środowiska, dlatego każda wycinka powinna być dokładnie przemyślana i ewentualnie zastąpiona nasadzeniem nowych drzew w innym miejscu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *